வெள்ளி, 8 டிசம்பர், 2017

உலகை ஏன் இன்றும் மாற்ற இயலவில்லை ? | வெற்றி

பல வருடங்களுக்கு முன்பு சுள்ளான் என்ற இளைஞர் ஓர் சிறிய கிராமத்தில் வாழ்ந்து வந்தார் . சமூக அக்கறை கொண்ட அவர் மனது , எப்படியேனும் இவ்வுலகை மாற்றி விட வேண்டும் என துடித்தது. பெரும் முயற்சியில் ஈடு பட்டார். முடிய வில்லை . இந்த நாட்டையேனும் மாற்றி விட வேண்டும் என பெரும் முயற்சியில் ஈடு பட்டார் .